Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΡΙΠΤΕΙ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟ!!!


Το πρώτο βιβλίο εναντίον του ψευδομακεδονισμού στη FYROM

Το πρώτο βιβλίο στα 23 χρόνια μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της FYROM, το οποίο αρνείται τον ψευτομακεδονισμό των Σκοπιανών, είναι γεγονός. Το βιβλίο διατίθεται προς το παρόν σε ηλεκτρονική μόνο μορφή και περιέχει..
τα παρακάτω κεφάλαια:

The Anatomy of a Big Lie: Nationalistic Ideology and FYROM
Η ανατομία ενός μεγάλου ψέμματος: Εθνικιστική ιδεολογία και ΠΓΔΜ
The Basic Narrative of Pseudomacedonian Ideology
Η βασική αφήγηση του ψευδομακεδονικού ιδεολογήματος
Serbs in FYROM: Historical Presence and the Current Status
Σέρβοι στην ΠΓΔΜ: Ιστορική παρουσία και η τρέχουσα κατάσταση
The Early Pseudomacedonism: A Legacy of Bulgarian Irredentism
Πρώιμος ψευτομακεδονισμός: Μια κληρονομιά του Βουλγαρικού αλυτρωτισμού
FYROM: How a Lie was Imposed as a Supreme Reality
ΠΓΔΜ: Πώς ένα ψέμμα επιβλήθηκε ως υπέρτατη πραγματικότητα
VMRO Reign in FYROM: Europe’s Last Fascists
Το βασίλειο του VMRO στην ΠΓΔΜ: Οι τελευταίοι φασίστες στην Ευρώπη
The Pseudomacedonian Indoctrination at UKIM University in Skopje
Η ψευδομακεδονική κατήχηση στο Πανεπιστήμιο UKIM των Σκοπίων
The Rosetta Stone Hoax: Pseudomacedonism’s Sharpest Tool
Η απάτη της στήλης της Ροζέτας: Το αιχμηρό εργαλείο του ψευτομακεδονισμού
 
taxalia.gr