Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΙΣΤΕΤΥΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...