Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Συγκλονιστική μαρτυρία για το "παιδομάζωμα" την εποχή του εμφύλιου

 

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ Η ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΑΨΕΙ.


"Πήραμε 10.000 παιδιά από την Ελλάδα και τα πήγαμε σε Ανατολικές Χώρες και την ΕΣΣΔ", αναφέρει στη βιογραφία του ο Γιουγκοσλάβος στρατηγός Jovo Kapičić. 
Δείτε αναλυτικά, το απόσπασμα του βιβλίου με μετάφραση στα Αγγλικά:This is an excerpt from a biographical book of Gen. Jovo Kapičić, high-ranking official of former SFRJ, which deals with Yugoslav involvement in Greek Civil War and fully qualifies what happened to Greek children which were obducted by communists. Enclosed is a scan of the book. The text for trannslation into Greek (the text in English after the original) and publication is bellow
_____________________________________

Excerpt from the biography of high-ranking Yugoslav official, Gen. Jovo Kapičić, “Goli otoci Jova Kapičića” by Tamara Nikčević regarding the fate of children kidnapped by Yugoslav communists during Greek Civil War. The shocking truth is stated coldly. Original text is provided for comparison and quoting.
________________

Jovo Kapičić: "Osim ranjenika, iz Grčke smo morali da izvlačimo i na sigurno smjestimo djecu poginulih i ranjenih ustanika. Preuzeli smo blizu 10.000 djece."

TN: (Tamara Nikčević)

-Gdje ste ih smestili?

JK: U zemlje Istočne Evrope i SSSR.

-Dali su kasnije djeca vraćena u Grčku?

JK: (this line in bold-Vladislav): Većina je ostala da živi u zemljama Istočne Evrope. Promenjen im je identitet i nikada se više nijesu vratili u Grčku. (end bold)

Translation:

Jovo Kapičić: "Apart from wounded ones, we had to evacuate from Greece into safety the children of died and wounded combatants. We took approximately 10.000 children."

TN: (Tamara Nikčević)

-Where did you settle them?

JK: In the countries of Eastern Europe and USSR.

TN: -Were those children later returned in Greece?

JK: (this line in bold-Vladislav): The majority remained to live in the countries of Eastern Europe. Their identity has been changed and they never returned to Greece. (end bold)
 
taxalia.gr