Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Νέους φόρους 1,3 δισ. ευρώ προβλέπει ο προϋπολογισμός 2015


 

Αυξημένα κατά 2,4% τα τακτικά έσοδα

Νέους φόρους 1,3 δισ. ευρώ προβλέπει για το 2015 ο Κρατικός Προϋπολογισμός που κατατέθηκε στην Βουλή. Περίπου 900 εκατ. ευρώ από τους πρόσθετους φόρους θα προέλθουν από έμμεσους φόρους, ενώ αίσθηση προκαλεί πως οι φόροι ακινήτων θα αυξηθούν εκ νέου το επόμενος έτος.

Ειδικότερα, τα τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού 2015 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 50,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,4% σε σχέση με φέτος. Από αυτά τα 21,88 δισ. ευρώ θα προέλθουν από άμεσους φόρους και τα 25,1 δισ. ευρώ από έμμεσους φόρους.

Οι έμμεσοι φόροι το επόμενος έτος θα είναι κατά 3,8% αυξημένοι σε σχέση με φέτος (24,2 δισ. ευρώ). Ειδικά τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αναμένονται αυξημένα κατά 3,7% στα 15 δισ. ευρώ, έναντι 14,5 δισ. ευρώ το 2014. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την αναμενόμενη ανάκαμψη της οικονομίας κατά 2,9% που αυξάνει και τους φόρους συναλλαγών και τους φόρους κατανάλωσης. Ενδεικτικά οι εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων αναμένονται στα 2,83 δισ. ευρώ, από 2,79 δισ. ευρώ το 2014 (παρά τη μείωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης κατά 30%).

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό οι άμεσοι φόροι το 2015 θα είναι αυξημένοι κατά 2,3% σε σχέση με φέτος (21,39 δισ. ευρώ). Από τα φυσικά πρόσωπα το Κράτος αναμένει να εισπράξει το 2015 περίπου 6,3% πρόσθετους φόρους σε σχέση με φέτος, ήτοι 8,7 δισ. ευρώ. Από τα νομικά πρόσωπα πάντως αναμένονται μειωμένα έσοδα κατά 2,4%, στα 2,7 δισ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση οι επιστροφές φόρων το 2015 θα είναι μειωμένες κατά 260 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, από 3,1 δισ. ευρώ εφέτος αναμένεται να ανέλθουν στα 2,8 δισ. ευρώ το 2015.

Οι φόροι στην περιουσία που το 2014 αναμένεται να αυξηθούν κατά 14,7% (!) σε σχέση με το 2013 στα 3,4 δισ. ευρώ, το 2015 θα σημειώσουν μικρή αύξηση 2,3% στα 3,5 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται πως η κυβέρνηση δεν έχει ενσωματώσει την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που ζήτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας στις προβλέψεις του προϋπολογισμού.
 
newsbeast.gr