Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Οι βάρβαροι Τούρκοι θέλουν και Ολυμπιακούς Αγώνες!!!


7 Σεπτεμβρίου η απόφαση για τη χώρα (Ισπανία, Ιαπωνία, Τουρκία) που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020

Peter Trantafyllos Toronto
Καλά ό ύπόλοιπος κοσμος ή είναι άφελείς ή δεν τους ένδιαφέρει. Αλλά εμείς οι Ελληνες τί κάνουμε;...
Ξεχάσαμε τη γενοκτονεία των Ποντίων και τον άφανισμό των ύπόλοιπων Ελλήνων της Μ. Ασίας.; Ξεχάσαμε πως έκαναν τις έκκλησίες μας ΑΧΟΥΡΙΑ και την Αγια Σοφιά Τζαμί ;...

Ξεχάσαμε την παράνομη κατοχή της μισής Κύπρου και την συνεχιζόμενη τρομοκρατία στην ύπόλοιπη. ;

Καλοί μου Ελληνες πατριώτες εχουμε άκόμα δύο ήμέρες να ύπενθυμίσουμε στους έξοχώτατους members of IOC να μην ξεχνούν την έννοια των άγώνων.

Οι Ολυμπιακοί άγώνες είναι για είρήνη. Είναι για peacefull members of the society, και οχι για βάρβαρους Λαούς.

Να ύπενθυμίσουμε στους έξοχώτατους members of IOC ότι οι Έλληνες θα μποϊκοτάρουν τους άγώνες αν δωθούν σε αύτόν τον ΒΑΡΒΑΡΟ ΛΑΟ...!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου