Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013

"Φωτιά" στα αγροτεμάχια από το νέο φόροΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!!...

ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ!
 

Έως και πέντε φορές περισσότερο φόρο θα κληθούν να πληρώσουν όσοι έχουν χτίσει σπίτι σε οικόπεδο εκτός σχεδίου, καθόλα νόμιμα. Αυτό προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το πώς θα υπολογίζεται ο ενιαίος φόρος στα ακίνητα.

Τόσο οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, όσο και όσοι δήλωσαν το αυθαίρετο κτίσμα τους, θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των σχεδόν 3 δισ. ευρώ, που υπολογίζονται ως έσοδα από το νέο φόρο. Κι αυτό, γιατί ο φόρος θα είναι πενταπλάσιος για ένα ακίνητο, που μέχρι σήμερα – στο κομμάτι του αγροτεμαχίου – δεν φορολογούνταν !

Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων:

Επιβάλλεται επί των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Δηλαδή, πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου.

Κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτό, απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με τον φόρο, που προκύπτει για το κάθε ακίνητό του.


Επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτίρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτό, απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής:

Α. Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Ελάχιστη ΑΒΑ (€/μ2)
Συντελεστής Θέσης (ΣΘ)
0,1
-
0,49
1
0,5
-
0,99
1,2
1
-
1,99
1,5
2
-
2,99
1,8
3
-
4,99
2
5
-
6,99
2,5
7
-
9,99
2,8
10
-
14,99
3,0
15
-
19,99
3,2
20
+
 
3,5

Β. Αναλόγως της χρήσης του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Είδος Χρήσης
Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)
Δασική έκταση
0,5
Βοσκότοπος
0,7
Μονοετής Καλλιέργεια
1,0
Μεταλλείο – Λατομείο
1,2
Υπαίθρια Έκθεση
1,5
Ελαιοκαλλιέργεια
2,0
Δενδροκαλλιέργειες
2,5
Γ. Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

πόσταση από τη θάλασσα (μέτρα)
Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ)
≤100
3
>100 και ≤200
2
>200 και ≤500
1,5
>500 και ≤800
1,2
>800
1
Δ. Αναλόγως της επιφάνειας του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Μέγεθος Γηπέδου (μ2)
Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ)
< 130.000
1
≥130.000 και ≤500.000
0,6
>500.000
0,4
Ε. Αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2.

ΣΤ. Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας: Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του γηπέδου, εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ2 ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πριν από την αφαίρεση της επιφάνειας του κτίσματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
1. Ο φόρος της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ x ΣΑΕ x ΣΠ x ΣΚ (όπου αυτός ισχύει).

2. Ειδικά για γήπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο φόρος προκύπτει ως το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου και του βασικού συντελεστή φορολογίας, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου