Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο ΤΣΑΡΤΑΣ ΤΑ ΧΩΝΕΙ ΑΣΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ.