Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΜΕΤΡΙΟΣ, ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρόθυμος πολιτικός,

ΜΕΤΡΙΟΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΣ, ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ,

που όταν μιλάει να μην λέει και κάτι επί της ουσίας,

χωρίς εθνική συνείδηση και που να μην βγαίνει καν βουλευτής στην περιφέρειά του,
επίσης αν έχει κόμμα να μην λαμβάνει ποσοστά άνω του 1,5%.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ...).

el-democracy.blogspot.com