Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Τα ξενόφερτα ιδεολογήματα ξόφλησαν και μας κατέστρεψαν γι'αυτό είμαστε...

 
 
Με την μητέρα Ελλάδα μόνο!!!